ÉP KÍNH SONY

Posted by admin 17/07/2018 0 Comment(s)

 

Sản Phẩm Loại giá kính                linh kiện giá kính zin
Thay kính Sony
Sony Z (C6602/ C6603) Ép cảm ứng 300 350
Sony Z (C6602/ C6603) Thay nắp lưng 70 120
Sony Z1 (C6902/ C6903/ LT36) Ép cảm ứng 300 350
Sony Z1 (C6902/ C6903/ LT36) Thay nắp lưng 70 120
Sony Z1s T-mobile (L39T C619) Thay cảm ứng 400 450
Sony Z1s T-mobile (L39T C619) Thay nắp lưng 100 150
Sony Z1 mini (D5503) Ép cảm ứng 300 350
Sony Z1 mini (D5503) Thay nắp lưng 70 120
Sony Z2 (D6502/ D6503/ SO-03C) Ép cảm ứng 300 350
Sony Z2 (D6502/ D6503/ SO-03C) Thay nắp lưng 70 120
Sony Z3(D6603/ D6643/ D6653/ D6616) Ép cảm ứng 300 350
Sony Z3(D6603/ D6643/ D6653/ D6616) Thay nắp lưng 70 120
Sony Z3 Verizon (Z3v/ D6708) Thay cảm ứng 450 500
Sony Z3 mini/ compact (D5803 / D5833) Thay cảm ứng 350 400
Sony Z3 mini/ compact (D5803 / D5833) Thay nắp lưng 70 120
Sony Z3+/ Sony Z4 (E6553) Ép cảm ứng 450 500
Sony Z3+/ Sony Z4 (E6553) Thay nắp lưng 100 150
Sony Z4 verizon Ép cảm ứng 550 600
Sony Z5 (E6603 / E6683 / E6653 / S0-01H) Ép cảm ứng 500 600
Sony Z5 mini (compact) Ép cảm ứng 500 600
Sony Z5 Premium (E6853) Ép cảm ứng 600 700
Sony XA (F3116) Thay kính 250 300
Sony XA (F3116) Thay cảm ứng 300 450
Sony XA1 Thay kính 300 350
Sony XA1 Plus (G3416) Thay kính 300 400
Sony XA Ultra (F3212, F3216) Thay kính 300 350
Sony XA1 Ultra Thay kính 300 350
Sony X (F5122) Thay kính 300 350
Sony XZ (F8331/ F8332) Thay kính 400 600
Sony L1 (G3311/ G3312/ G3313) Thay kính 250 350
Sony Z Ultra (XL39H/ C6802) Thay cảm ứng 500 550
Sony Tablet Z2 (SGP511 / SGP512 / SGP521) Thay cảm ứng 1200 1250
Sony T2 Ultra Dual (D5306 /D5303 /D5322 /XM50h) Ép cảm ứng 450 500
Sony E3 (D2202 / D2203 / D2206 / D2212 / D2243) Thay cảm ứng 300 350
Sony E4/ E4 Dual (E2104 E2105 E2114 E2115) Thay cảm ứng 350 400
Sony M2 (D2305) Thay cảm ứng 250 300
Sony M4 aqua (E2306 / E2312 / E2333 / E2363) Ép cảm ứng 300 350
Sony M5 (E5603, E5606, E5653) Ép kính 400 450
Sony M5 (E5603, E5606, E5653) Ép cảm ứng 550 600
Sony C3 (D2533 / D2502) Ép cảm ứng 300 350
Sony C4 (E5303 / E5306 / E5353 / E5333 / E5343 / E5363) Ép cảm ứng 300 350
Sony C5 (E5533 / E5553 / E5506) Ép kính 400 450
Sony C5 (E5533 / E5553 / E5506) Ép cảm ứng 500 550
Sony SP M35h (C5302) Ép cảm ứng 350 400
Sony ZR (M35h/ M36h/ C5502/ C5503 ) Ép cảm ứng 300 350
Sony V (LT25i) Ép cảm ứng 300 350

Leave a Comment