ÉP KÍNH LG

Posted by admin 17/07/2018 0 Comment(s)

 

Sản Phẩm Loại giá kính                linh kiện giá kính zin
Thay kính LG
LG Optimus G ( F180/ E975 / E753/ E971) Ép cảm ứng 250 300
LG K7 Ép kính 250 300
LG K10 Ép kính 250 300
LG V10 Ép kính 400 450
LG V20 Ép kính 450 500
LG G2 (F320/ D802/ D805/ D800) Ép cảm ứng 250 300
LG G3 (F400/ D850/ D855/ LS990) Ép cảm ứng 250 300
LG G3 Stylus (D690) Ép cảm ứng 250 300
LG G4(H810 / H818 / LS991) Ép kính 250 300
LG G4 Stylus (LS770/ H540/ H631) Ép kính 250 300
LG G4 Stylus 2(K520) Ép kính 300 350
LG G5 Ép kính 450 500
LG L Fino ( D295/ D290) Ép kính 250 300
LG Magna ( H502/ H501/ H500) Ép kính 300 350
LG Optimus LTE2 (F160) Thay cảm ứng 300 350
LG Optimus Vu 2 (F200) Thay cảm ứng 400 450
LG Optimus Vu 3 (F300) Thay cảm ứng 400 450
LG Optimus GK (F220) Ép cảm ứng 400 450
LG Optimus G Pro (F240/ L-04E/ E980/ E986) Thay cảm ứng 300 350
LG Optimus F260/ F7 Thay cảm ứng 450 500
LG Optimus GX (F310) Thay cảm ứng 450 500
LG Optimus GX 2 (F430/ D631/ VS880) Thay cảm ứng 500 550
LG Optimus G Pro 2 (F350, D830, D837, D838) Ép cảm ứng 500 550
LG G Pro Lite (D680/ D682/ D684) Thay cảm ứng 400 450
LG Optimus LTE (LU6200) Thay cảm ứng 400 450
LG L70 /D320/D325 Thay cảm ứng 300 350
LG L80 Thay cảm ứng 300 350
LG Nexus 4 (E960) Ép cảm ứng 400 450
LG Google Nexus 5 (D820/ D821) Ép kính 300 350

Leave a Comment