ÉP KÍNH HTC

Posted by admin 17/07/2018 0 Comment(s)
Sản Phẩm Loại giá kính                linh kiện giá kính zin
Thay kính HTC
HTC One A9 Ép kính 400 450
HTC 8S Ép cảm ứng 250 300
HTC 8X Ép cảm ứng 250 300
HTC Desire 500 Ép cảm ứng 300 350
HTC Desire 501 Ép cảm ứng 300 350
HTC Desire 510 Ép cảm ứng 300 350
HTC Desire 516 Ép cảm ứng 300 350
HTC Desire 600 Ép cảm ứng 300 350
HTC Desire 601 Ép cảm ứng 300 350
HTC Desire 603 Ép cảm ứng 300 350
HTC Desire 610 Thay cảm ứng 300 350
HTC Desire 616 Ép cảm ứng 300 350
HTC Desire 620 Ép cảm ứng 300 350
HTC Desire 626 Ép cảm ứng 300 350
HTC Desire 628 Ép cảm ứng 350 400
HTC Desire 700 Ép cảm ứng 300 350
HTC Desire 728 Ép cảm ứng 350 400
HTC Desire 816 Ép cảm ứng 350 400
HTC Desire 820 Ép cảm ứng 350 400
HTC Desire 820 MINI Ép cảm ứng 450 500
HTC Desire 826 Ép cảm ứng 350 400
HTC Desire 10 Pro Ép kính 300 350
HTC One M7/ 802E/ 802D/ 802W Ép cảm ứng 250 300
HTC One M7 mini Ép cảm ứng 300 350
HTC One M8 Ép cảm ứng 250 300
HTC One M9 Ép kính 300 350
HTC One M8 mini Ép cảm ứng 350 400
HTC One E8 Ép cảm ứng 300 350
HTC One E9 Ép cảm ứng 400 450
HTC Butterfly X920D Ép cảm ứng 450 500
HTC Butterfly X920E Ép cảm ứng 450 500
HTC Butterfly X920S Ép cảm ứng 450 500
HTC Butterfly 2 Ép cảm ứng 450 500
HTC One Max Ép cảm ứng 500 550
HTC Desire Eye Ép cảm ứng 550 600
HTC G23 (One X / S320E / S720E / PJ83100) Ép cảm ứng 300 350

Leave a Comment