ÉP KÍNH IPHONE - IPAD

Posted by admin 17/07/2018 0 Comment(s)

 

Sản Phẩm Loại giá kính                linh kiện giá kính zin
Thay kính iPhone   không bảo hành bảo hành 1 tháng
iPhone 4/ 4s Ép kính 50 100
iPhone 4/ 4s (liệt cảm ứng) Ép cảm ứng 100 150
iPhone 5/ 5s/ 5c Ép kính 50 100
iPhone 5/ 5s/ 5c (mh linh kiện, cảm ứng rời) Ép cảm ứng 120 170
iPhone 5/ 5s/ 5c Thay phản quang 100 150
iPhone 6 Ép kính liền ron 100 200
iPhone 6 (mh linh kiện, cảm ứng rời) Ép cảm ứng 200 250
iPhone 6 (màn hình zin) Ép cáp cảm ứng 400 450
iPhone 6 (màn hình zin) Ép cáp màn hình 500 550
iPhone 6 Thay phản quang 100 150
iPhone 6 Plus Ép kính liền ron 100 250
iPhone 6 Plus (mh linh kiện, cảm ứng rời) Ép cảm ứng 250 300
iPhone 6 Plus (màn hình zin) Ép cáp cảm ứng 500 550
iPhone 6 Plus(màn hình zin) Ép cáp màn hình 600 650
iPhone 6 Plus Thay phản quang 150 200
iPhone 6s Ép kính liền ron 100 200
iPhone 6S (màn hình zin) Ép cáp cảm ứng 600 650
iPhone 6S(màn hình zin) Ép cáp màn hình 700 750
iPhone 6s Thay phản quang 300 350
iPhone 6s Plus Ép kính liền ron 150 350
iPhone 6S Plus (màn hình zin) Ép cáp cảm ứng 700 750
iPhone 6S Plus(màn hình zin) Ép cáp màn hình 800 850
iPhone 6s Plus Thay phản quang 500 550
iPhone 7 Ép kính liền ron 200 300
iPhone 7 Ép cáp cảm ứng call call
iPhone 7 Ép cáp màn hình call call
iPhone 7 Plus Ép kính liền ron 300 500
iPhone 7 Plus Ép cáp cảm ứng call call
iPhone 7 plus Ép cáp màn hình call call
iPhone 8 Ép kính liền ron 300 500
iPhone 8 Thay kính sau 700 800
iPhone 8 Plus Ép kính liền ron 400 700
iPhone 8 Plus Thay kính sau 800 850
iPhone X Ép kính 1200 1500
iPhone X Ép cảm ứng 1800 2000
iPhone X Thay kính sau 800 1000
Thay kính Apple Watch
Apple watch series 1 Ép kính 700 850
Apple watch series 1 Ép cảm ứng 1400 1550
Apple watch series 2 Ép cảm ứng 2700 2850
Apple watch series 3 Ép cảm ứng 3200 3350
Thay kính iPad
iPad 2 (A1395/ A1396/ A1397) Thay cảm ứng zin 300 300
iPad 3 (A1416/ A1430/ A1403) Thay cảm ứng zin 300 350
iPad 4 (A1458/ A1459/ A1460) Thay cảm ứng zin 300 350
iPad Air (5) (A1474/ A1475/ A1476) Thay cảm ứng zin 450 500
iPad Air 2 (6) (A1566/ A1567) Ép kính 800 1000
iPad Air 2 (6) (A1566/ A1567) Ép cảm ứng 1000 1200
iPad Pro 9.7 inch Ép kính 800 950
iPad Pro 9.7 inch Ép cảm ứng call call
iPad Pro 10.5 inch Ép kính call call
iPad Pro 10.5 inch Ép cảm ứng call call
iPad Mini 1 (A1432/ A1454) Thay cảm ứng 300 400
iPad Mini 2 (A1489/ A1490/ A1491) Thay cảm ứng 350 450
iPad Mini 3 (A1599/ A1600) Thay cảm ứng 500 600
iPad Mini 4 (A1538/ A1550) Ép kính 700 800
iPad Mini 4 (A1538/ A1550) Ép cảm ứng 900 1000