ÉP KÍNH NOKIA

Posted by admin 17/07/2018 0 Comment(s)

 

Sản Phẩm Loại giá kính                linh kiện giá kính zin
Thay kính Lumia, Nokia
Nokia X / X+ Thay cảm ứng 170 200
Nokia XL Ép cảm ứng 170 200
Nokia X2 Dual Ép cảm ứng 200 250
Lumia 430 Thay cảm ứng 170 220
Lumia 520 / 525 Thay cảm ứng 170 220
Lumia 530 Thay cảm ứng 200 250
Lumia 535 Thay cảm ứng 200 250
Lumia 540 Ép kính 200 250
Lumia 550 Ép kính 300 350
Lumia 620 Thay cảm ứng 350 400
Lumia 625 Thay cảm ứng 200 250
Lumia 630 Ép kính 200 250
Lumia 640 Ép kính 200 250
Lumia 640XL Ép kính 250 300
Lumia 650 Ép kính 300 350
Lumia 720 Ép cảm ứng 300 350
Lumia 730 Ép kính 250 300
Lumia 800 Ép kính 300 350
Lumia 820 Thay cảm ứng 400 450
Lumia 830 Ép cảm ứng 450 500
Lumia 900 Ép kính 300 350
Lumia 920 Thay cảm ứng 400 450
Lumia 925 Ép kính 250 300
Lumia 928 Ép kính 250 300
Lumia 930 Ép kính 250 300
Lumia 950 Ép kính 350 400
Lumia 1020 Ép kính 300 350
Lumia 1320 Ép cảm ứng 400 450
Lumia 1520 Ép cảm ứng 600 650
Nokia 2 Ép kính 250 300
Nokia 3 Ép kính 250 300
Nokia 5 Ép kính 300 350
Nokia 6 Ép kính 400 450

Leave a Comment