ÉP KÍNH SAMSUNG

Posted by admin 17/07/2018 0 Comment(s)

BẢNG GIÁ ÉP KÍNH SAMSUNG

(Tìm sản phẩm bấm Ctrl + F rồi nhập tên sản phẩm cần tìm )

 

Sản Phẩm

Loại

Kính linh kiện

Kính zin

Samsung S3 Ép kính 150 200
Samsung S3 Ép cáp cảm ứng 400 450
Samsung S3 Ép cáp màn hình 450 500
Samsung S3 mini Ép kính 150 200
Samsung S4 Ép kính 150 200
Samsung S4 Ép cáp cảm ứng 400 450
Samsung S4 Ép cáp màn hình 450 500
Samsung S4 mini Ép kính 150 200
Samsung S5 Ép kính 200 300
Samsung S5 Ép cáp cảm ứng 450 550
Samsung S5 Ép cáp màn hình 550 600
Samsung S5 Active Ép kính 400 500
Samsung S6 Ép kính 350 450
Samsung S6 Ép cáp cảm ứng 600 700
Samsung S6 Ép cáp màn hình 700 800
Samsung S6 active Ép kính 450 550
Samsung S6 edge (cong) Ép kính 600 700
Samsung S6 edge (cong) Ép cảm ứng 1 1200
Samsung S6 edge (cong) Thay nắp sau 200 250
Samsung S6 edge plus (cong) Ép kính 800 900
Samsung S6 edge plus (cong) Ép cảm ứng 2 2200
Samsung S6 edge plus (cong) Thay nắp lưng 200 250
Samsung S7 Ép kính 350 400
Samsung S7 Ép cáp cảm ứng 700 850
Samsung S7 Ép cáp màn hình 800 1000
Samsung S7 edge(cong) Ép kính 600 800
Samsung S7 edge(cong) Thay nắp lưng 250 250
Samsung S8 Ép kính 600 900
Samsung S8 Plus Ép kính 600 900
Samsung S9 Ép kính 1 1200
Samsung S9 Plus Ép kính 1 1200
Samsung Note 1 Ép kính 150 150
Samsung Note 2 Ép kính 150 200
Samsung Note 2 Ép cáp cảm ứng 400 450
Samsung Note 2 Ép cáp màn hình 500 550
Samsung Note 3 (N9005 N900) Ép kính 200 250
Samsung Note 3 Ép cáp cảm ứng 500 550
Samsung Note 3 Ép cáp màn hình 600 650
Samsung Note 3 Neo Ép kính 200 250
Samsung Note 4 Ép kính 200 300
Samsung Note 4 Ép cáp cảm ứng 600 650
Samsung Note 4 Ép cáp màn hình 700 750
Samsung Note 4 edge (cong) Ép kính 800 850
Samsung Note 5 Ép kính 350 450
Samsung Note 5 Ép cáp cảm ứng 700 800
Samsung Note 5 Ép cáp màn hình 800 950
Samsung Note 7/ Note FE Ép kính 1 1200
Samsung Note 8 Ép kính 800 1200
Samsung A3 Ép kính 200 250
Samsung A3 Ép cáp cảm ứng 400 450
Samsung A3 Ép cáp màn hình 500 550
Samsung A3 (2016) Ép kính 200 300
Samsung A3 (2016) Ép cáp cảm ứng 500 550
Samsung A3 (2016) Ép cáp màn hình 600 650
Samsung A3 (2016) Thay nắp lung 150 200
Samsung A3 (2017) Ép kính 250 300
Samsung A5 Ép kính 200 250
Samsung A5 Ép cáp cảm ứng 450 500
Samsung A5 Ép cáp màn hình 550 600
Samsung A5 (2016) Ép kính 250 300
Samsung A5 (2016) Ép cáp cảm ứng 550 600
Samsung A5 (2016) Ép cáp màn hình 650 700
Samsung A5 (2016) Thay nắp lưng 150 200
Samsung A5 (2017) Ép kính 300 350
Samsung A6 2018 Ép kính 350 450
Samsung A6 Plus 2018 Ép kính 350 500
Samsung A7 Ép kính 200 250
Samsung A7 Ép cáp cảm ứng 500 550
Samsung A7 Ép cáp màn hình 600 650
Samsung A7 (2016) Ép kính 250 350
Samsung A7 (2016) Ép cáp cảm ứng 600 650
Samsung A7 (2016) Ép cáp màn hình 700 750
Samsung A7 (2016) Thay nắp lưng 150 200
Samsung A7 (2017) Ép kính 300 450
Samsung A8 Ép kính 300 450
Samsung A8 Ép cáp cảm ứng 650 700
Samsung A8 Ép cáp màn hình 750 800
Samsung A8 (2018) Ép kính 400 600
Samsung A8+ (2018) Ép kính 400 600
Samsung A9 (A9 Pro) Ép kính 300 450
Samsung A9 (A9 Pro) Ép cáp cảm ứng 700 750
Samsung A9 (A9 Pro) Ép cáp màn hình 800 850
Samsung C9 (C9 Pro) Ép kính 350 450
Samsung Alpha (G850s) Ép kính 350 400
Samsung E5 Ép kính 200 250
Samsung E5 Ép cáp cảm ứng 500 550
Samsung E5 Ép cáp màn hình 600 650
Samsung E7 Ép kính 200 250
Samsung E7 Ép cáp cảm ứng 500 550
Samsung E7 Ép cáp màn hình 600 650
Samsung Mega 5.8 (I9152) Thay cảm ứng 300 350
Samsung Mega 6.3 (I9200) Ép cảm ứng 500 550
Samsung J1 (2016) Ép kính 200 250
Samsung J1 (2016) Ép cáp cảm ứng 400 450
Samsung J1 (2016) Ép cáp màn hình 500 550
Samsung J2 Ép kính 200 250
Samsung J2 Ép cáp cảm ứng 400 450
Samsung J2 Ép cáp màn hình 500 550
Samsung J2 Prime (G532) Thay cảm ứng 250 250
Samsung J2 Pro Ép kính 200 250
Samsung J3 (2016) Ép kính 200 250
Samsung J3 (2016) Ép cáp cảm ứng 450 500
Samsung J3 (2016) Ép cáp màn hình 550 600
Samsung J3 Pro (2016) Ép kính 200 250
Samsung J3 Pro (2017) (J330) Ép kính 250 300
Samsung J4 2018 Ép kính 300 350
Samsung J5 Ép kính 200 250
Samsung J5 Ép cáp cảm ứng 450 500
Samsung J5 Ép cáp màn hình 550 600
Samsung J5 2016 Ép kính 200 250
Samsung J5 Prime Ép kính 200 300
Samsung J6 2018 Ép kính 300 400
Samsung J7 Ép kính 200 300
Samsung J7 Ép cáp cảm ứng 500 550
Samsung J7 Ép cáp màn hình 600 650
Samsung J7 (2016) Ép kính 200 300
Samsung J7 (2016) Ép cáp cảm ứng 500 550
Samsung J7 (2016) Ép cáp màn hình 600 650
Samsung J7 Prime Ép kính 200 300
Samsung J7 Pro Ép kính 250 350
Samsung J7 Pro Ép cáp cảm ứng 550 600
Samsung J7 Pro Ép cáp màn hình 650 700
Samsung J7 Plus Ép kính 250 350
Samsung J7 Plus Ép cáp cảm ứng 550 600
Samsung J7 Plus Ép cáp màn hình 650 700
Samsung On7 Ép cảm ứng 250 300
Samsung Core Prime(G361/ G360) Ép cảm ứng 200 200
Samsung Grand 2 (G7102) Thay cảm ứng 200 250
Samsung Grand 1 (I9082) Thay cảm ứng 200 250
Samsung Core Duos (I8262) Thay cảm ứng 200 200
Samsung Core 2 Duos (G355H) Thay cảm ứng 180 200
Samsung Grand Prime (G530) Thay cảm ứng 180 200
Samsung Grand Prime (G531) Thay cảm ứng 180 230
Thay kính Samsung Tab
Samsung Tab 2 - 7.0 (P3100/ P310/ P3110/ P3113) Thay cảm ứng 200 250
Samsung Tab 2 - 10.1 (P5100/ P5110/ P5115) Thay cảm ứng 300 350
Samsung Tab 7 Plus (P6200/ P6201/ P6211/ SC-01E) Thay cảm ứng 400 450
Samsung Tab - 10.1(P7500/ P7510) Thay cảm ứng 400 450
Samsung Tab - 8.9 (P7300) Thay cảm ứng 400 450
Samsung Tab 3 Lite (T110 /T111/T116) Thay cảm ứng 300 350
Samsung Tab 3 - 7.0" (T211/ T210) Thay cảm ứng 300 350
Samsung Tab 3 - 8.0" (T311/ T310) Ép cảm ứng 350 400
Samsung Tab 4 (T231 / T235, có lỗ loa) Ép cảm ứng 400 450
Samsung Tab 4 - 10.1" (T530 / T531 / T535) Ép cảm ứng 600 650
Samsung Tab 4 - 8.0" (SM-T331) Ép cảm ứng 600 650
Samsung Tab Pro - 8.4" (T320) Ép cảm ứng 600 650
Samsung Tab E 9.6 (T560/ T561) Thay cảm ứng 600 650
Samsung Tab S - 8.4" (T705) Ép kính 600 650
Samsung Tab S - 10.5" (T805/ T801/ T800) Ép kính 650 700
Samsung Note - 8" (N5100/ N5110) Ép cảm ứng 650 700
Samsung Note 10" (N8000 / N8010 / N8013 / N8020) Ép cảm ứng 650 700
Samsung Note 10.1 (2014 Edition) (SM-P600 P601) Ép cảm ứng 700 750
Samsung Tab A6 7.0 (T285) Ép kính 300 350
Samsung Tab A 8.0 (T355 /P355) Ép cảm ứng 700 750
Samsung Tab A 9.7 (P550/ P555) Ép cảm ứng 600 650
Samsung Tab A 9.7 (T550/ T555) Ép cảm ứng 700 750
Samsung Tab A 10.1 (T585) Ép cảm ứng 750 800

Leave a Comment